آرکوپال

مطالبی در مورد ظروف آشپزخانه

 البته هستند خانم‌هایی که هنوز هم اصالت چینی را با چیز دیگری عوض نمی‌کنند یا آن‌هایی که دوست دارند با چند کاسه و بشقاب سفالی، رنگ و لعاب سنت را به زندگی مدرن امروزی تزریق کنند. در عوض بعضی هم … ادامه مطلب

0دیدگاه ها