تلفن تماس : 03134493841 ، 09391187884 (پاسخگویی ٧ روز هفته به جز روز های تعطیل)

برای تماس با فروشگاه از راه های زیر اقدام نمایید :

فروشگاه مرکزی اصفهان خیابان عبدالرزاق ۱۰۰ متر قبل از بانک ملی فروشگاه چینی و بلور نواب
تلفن ۰۳۱.۳۴۴۹۳۸۴۱ / ۰۹۳۹۱۱۸۷۸۸۴
فروشگاه شماره یک اصفهان چهارراه ابن سینا خیابان هاتف(مجلسی) فروشگاه کادویی کریستال
تلفن ۰۳۱.۳۴۴۶۴۳۳۹

آدرس فروشگاه ها بر روی نقشه :

آدرس فروشگاه شماره یک (فروشگاه کریستال)

آدرس فروشگاه مرکزی (فروشگاه نواب)

راه ارتباط متنی با فروشگاه :